השירותים שלנו

מעבר לדיור מוגן הוא פרידה! במובן הכי קשה של המילה. סגירת דלת על מסע חיים ארוך, ופתיחת דלת חדשה אל הלא נודע.

זוהי נקודת מפנה מאוד טעונה רגשית אליה מתווספת המציאות שלרוב איננה מאפשרת לקחת את כל הציוד אלא רק את חלקו, מפאת הקטנת החלל אליו עוברים.


לעיתים העובר עצמו מסוגל לעשות את הסדר והארגון המחויבים, אבל לרוב הנטל נופל על כתפי ילדיו. אלו צריכים להתמודד עם ניירת ומסמכים של עשרות שנים.


בערימות אלו ימצאו – תמונות, תעודות, מסמכים מוסדיים, מכתבים מן העבר, קטעי זיכרונות ועוד.


המעמסה הרגשית בתהליך זה היא קשה עד בלתי נסבלת כמעט ואליה נוספת חוסר ידיעה בנוגע למה שצריך לשמור וממה אפשר להיפרד לתמיד.


'טוב(ע)ים בניירת' מסייעים הן לעוברים והן לנשארים לעבור את התהליך באופן שפוי, אפקטיבי, מקצועי ובעיקר תומך. זאת עד למצב של ארגון כל הניירת והמסמכים הדרושים במכלול אחד. כל המסמכים הדורשים טיפול – מטופלים מיידית ובצורה המקצועית ביותר!!!


מבחינתנו העובר לדיור מוגן ובני משפחתו צריכים להיות מרוכזים בתהליך הרגשי, אנחנו לוקחים על עצמנו את כל הלוגיסטיקה.