השירותים שלנו

מותו של אדם קרוב הינו אירוע קשה וכואב המשפיע על כל בני המשפחה שנשארים וצריכים להתמודד עם ההשלכות המורכבות של האבדן
 
אף פעם אי אפשר להיות "מוכנים מספיק", בין אם המוות היה צפוי או התרחש בפתאומיות.
 
 
ישנם נושאים רבים , משפטיים, פרוצדורליים וחוקיים שצריך להתמודד איתם בבת אחת , בתקופה שהראש והלב נמצאים במקום אחר.
 
חוסר התייחסות או טיפול לקוי במסמכים עלול לגרום נזק רב ואובדן כספי .
 
 
אנחנו ב'טוב(ע)ים בניירת' מבינים במסמכים מתוקף הכשרתנו ונסיוננו בתחומים נוספים כמו מיסוי וביטוח פנסיוני, מציעים ליווי מקצועי וארגון כל כמות של מסמכים
 
בצורה מובנית ויכולים לתת המלצות והנחיות להמשך מיצוי זכויות וטיפול בניירת.